Programmas mērķis:

radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot medijpratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. mediju atbalsta pasākumu īstenošana;
  2. medijpratības attīstība;
  3. mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot valsts institūcijas, kuru pārziņā ir atbalsta pasākumu īstenošana, mediju un medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)

Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)

-

40

57

57

62

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)

-

8

8

8

8

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)

-

2

2

2

2

Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)

-

3

3

3

3

Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai

Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)

-

45

45

45

45

Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)

-

35

35

35

35

Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)

-

2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

0

1 314 718

1 064 718

1 064 718

1 064 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 314 718

- 250 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-19,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

250 000

-

-250 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

250 000

-

-250 000

Finansējums Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšanai (MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46  3§ 2. punkts)

250 000

-

-250 000