Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

2347

2615

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

132

160

Valdības rīcības plāns

80.2., 130.1., 130.3., 134.4.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

10 744 684

11 423 504

11 439 485

10 629 270

10 629 270

-

-

-

-

-

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

10 744 684

11423 504

11439 485

10629 270

10629 270

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas jomas augstākāsizglītības iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)

68

68

68

68

68

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

604

579

579

579

579

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā