Politikas mērķis:nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

39,1

43

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

3698 769

32267 849

69043 530

95215 674

93043 845

1

1

5

5

5

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)

3698 769

32267 849

69043 530

95215 674

93043 845

1

1

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi (skaits)

1

-

-

-

-

Noslēgts līgums par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību (skaits)

-

1

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)

3,5

12

12

12

12