Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešanu Horvātijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pilnveidot Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatu publiskā sektora iestādēm;
  2. izstrādāt Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatu pašvaldību iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām;
  3. organizēt vienas dienas apmācību seminārus par iekšējās kontroles sistēmas koordinēšanu/attīstību atbildīgajām publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām;
  4. organizēt Horvātijas Republikas amatpersonu piecu dienu pieredzes apmaiņas vizīti Latvijā;
  5. organizēt vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām;
  6. sagatavot noslēguma projekta ieviešanas ziņojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešana Horvātijas Republikā

Pilnveidota Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmata publiskā sektora iestādēm (skaits)

-

-

1

-

-

Izstrādāta Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmata pašvaldību iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām (skaits)

-

-

1

-

-

Organizēti vienas dienas apmācību semināri par iekšējās kontroles sistēmas koordinēšanu/attīstību atbildīgajām publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 70 dalībniekiem) (skaits)

-

-

3

-

-

Organizēta Horvātijas Republikas amatpersonu piecu dienu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (skaits)

-

-

1

-

-

Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits)

-

-

2

1

-

Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits)

-

-

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

523 653

116 943

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

523 653

-406 710

-116 943

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-77,7

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

152 844

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

11 386

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

16 215

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

523 653

523 653

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

523 653

523 653

Palielināti izdevumi Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” īstenošanai

-

523 653

523 653