Politikas mērķis: Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei/ Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

40

28

Pret nodarbinātajiem, atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei, ierosināto kriminālvajāšanas skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

45

0

Saņemto iesniegumu un materiālu (atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei) skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

4

 

0

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 760 859

4 056 137

4 125 827

3 843 133

3 902 514

97

97

97

97

97

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

3 760 859

4 056 137

4 125 827

3 843 133

3 902 514

97

97

97

97

97

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

101

125

135

135

135

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

978

1000

1050

1050

1050