Politikas mērķis: Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei/ Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas mērķis: Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei/ Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

24

28

Pret nodarbinātajiem, atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei, ierosināto kriminālvajāšanas skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

 Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

 

6

Saņemto iesniegumu un materiālu (atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei) skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

 Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

 

 3,1

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 372 461

4 097 711

4 056 137

3 984 145

3 979 303

97

97

97

97

97

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

3 372 461

4 097 711

4 056 137

3 984 145

3 979 303

97

97

97

97

97

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

190

 115

125

135

135

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

886

950

1000

1050

1050