Darbības mērķis: nodrošināts finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

24 346 267

33 843 060

52 428 866

29 438 078

15 060 778

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

24 346 267

33 843 060

52 428 866

29 438 078

15 060 778

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)

9

7

6

4

4

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  pārvaldīšanā esošais nekustamo īpašumu portfelis (t.sk. biroju ēkas) no kopējā valsts nekustamo īpašumu portfeļa (neskaitot biroja ēkas, kas nodotas VNĪ pārvaldīšanā gada ietvaros) (%)

-

-

32

31,5

31