Politikas mērķis: nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs / Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nedēļas nogales skolu skaits diasporā, kurām sniegts finansiālais atbalsts, un minimālais skolēnu skaits atbalstītajās skolās

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

40/600

(2017)

45/675

(2020)

Metodikas kursos latviešu valodas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem izglītotie (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

800

(2017)

800

(2020)

Portāla www.valoda.lv apmeklētāji (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

169 000 (2017)

169 000 (2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 159. un 165. punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1 505 439

1 641 291

1 963 122

2 128 162

2 120 162

22

24

26

26

26

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

1 505 439

1 641 291

1 963 122

2 128 162

2 120 162

22

24

26

26

26

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (pētījumu/ziņojumu skaits)

1

-

-

-

1

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

22 068

14 000

20 000

15 000

15 000

Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits)

5

9

10

10

10

Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (pasākumu skaits)

76

72

74

74

74

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits)

8

3

3

2

2

Kvalitātes rādītāji

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (cittautieši, %)

36

36

32

36

36

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (latvieši, %)

96

96

96

96

96