Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās -  Rīga, Ventspils, Liepāja (milj. t gadā)

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [147]

61,6

98,0

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

23 342 710

199 819

199 819

158 449

158 449

1

1

1

1

1

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

181 548

199 819

199 819

158 449

158 449

1

1

1

1

1

45.00.00 Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība

4 407 562

0

0

0

0

 

 

-

-

-

      61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)

18 753 600

 

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

830

800

800

800

800

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)

99,6  

99,6

99,6

99,6

99,6