Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās -  Rīga, Ventspils, Liepāja (milj. t gadā)

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [147]

68,2

98,0

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

58 597 372

20 965 349

199 819

199 819

158 449

-

1

1

1

1

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

29 309

199 819

199 819

199 819

158 449

-

1

1

1

1

45.00.00 Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība

4 788 721

4 788 721

-

-

-

-

-

-

-

-

      60.06.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti

1 653 350

889 350

-

-

-

-

-

-

-

-

      61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)

49 876 428

15 087 459

-

-

-

-

-

-

-

-

      62.10.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2007-2013)

2 249 564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

762

830

800

800

800

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)

99,6  

99,6

99,6

99,6