Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās Rīga, Ventspils, Liepāja (milj. t gadā)1

-

64,3

45

Valdības rīcības plāns

83

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

931 109

1 142 000

407 220

407 220

407 220

2

2

1

1

1

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

393 934

407 220

407 220

407 220

407 220

1

1

1

1

1

62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014–2020)

537 175

734 780

-

-

-

1

1

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

859

600

600

600

600

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Piezīmes.
1Mērķis un rādītājs norādīts Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.