Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2023)

Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

44,9

45,0

Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

24,1

26,5

Valdības rīcības plāns

83

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 181 108

407 220

407 220

407 220

407 220

2

1

1

1

1

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

402 750

407 220

407 220

407 220

407 220

1

1

1

1

1

62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014–2020)

778 358

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

885

600

700

700

700

 

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6