Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus / Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita (%)

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

11,8

16,0

Valdības rīcības plāns

136.1., 137.2., 192.2

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 298 205

5 657 665

5 706 753

5 706 753

5 706 753

89,5

88,5

89,5

89,5

89,5

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

5 298 205

5 657 665

5 706 753

5 706 753

5 706 753

89,5

88,5

89,5

89,5

89,5

Citi ieguldījumi

Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām) (skaits)

1

1

1

1

1

Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti (skaits)

5

5

5

5

5

Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle) (skaits)

1

1

1

1

1

Šautuve Rīgā, Klusā iela 12 (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

279,20

247,98

288,26

288,26

288,26

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (skaits)

349

345

345

345

345

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

4 354

5 000

4 750

4 750

4 750

Fiziskās sagatavotības pārbaužu (skaits)

25

25

25

25

25

Kvalitātes rādītāji

Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas)(optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)

4

5

5

5

5

Amatpersonu skaits, kas veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi  vai augstāk (%)

-

86,0

91,0

91,0

91,0

Amatpersonu skaits, kas  psiholoģiskā atbalsta kursa pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi  vai augstāk (%)

-

84,0

94,0

94,0

94,0