Politikas mērķis: nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, veicinot konkurences attīstību visās tautsaimniecības jomās sabiedrības interesēs/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība (2025)

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro vidēji 3 gadu periodā)

Konkurences padomes darbības stratēģija 2023. – 2029. gadam

26,6

30

Valdības deklarācija

158.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 016 805

2 337 931

3 343 891

3 692 438

3 838 938

56

61

66

67

67

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

2 016 805

2 337 931

3 343 891

3 692 438

3 838 938

56

61

66

67

67

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Iespējamo pārkāpumu izpēte (skaits)1

30

25

28

30

35

Augstas prioritātes tirgu izpētes (skaits)

10

11

12

13

14

Pasākumi konkurences neitralitātes nodrošināšanai (skaits)

6

8

9

9

9

Tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi (skaits)

22

16

16

16

16

Izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmi (skaits)

2

6

6

6

6

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi starptautiskajā vidē (skaits)2

52

45

47

49

51

Publisko iepirkumu padziļināta pārbaude (skaits)

-

-

-

4

5

Sniegti viedokli padomdevēju Komitejā EK lēmumu pieņemšanai (skaits)

-

-

1

2

3

Atbilstoši pasūtītāja lūgumam izvērtēti publiskie iepirkumi un sniegts viedoklis (skaits)

-

-

24

24

24

Kvalitātes rādītāji

Uzņēmēju pozitīvs un drīzāk pozitīvs vērtējums par Konkurences padomes darba ietekmi uz tirgu (%)3

-

60

60

65

65

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas (skaits)”
2 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)”
3 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par Konkurences padomes darba ietekmi uz tirgu (%)”