Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus / Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943 ”Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

17,4

20,0

Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars (%) no kopējā amatpersonu skaita

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

71,6

70,0

Valdības rīcības plāns

136.1., 137.2, 192.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5 014 022

4 967 061

5289 004

5 227 563

5 227 563

91,5

89,5

89,5

88,5

88,5

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

5 014 022

4 967 061

5289 004

5 227 563

5 227 563

91,5

89,5

89,5

88,5

88,5

Citi ieguldījumi

Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām)

1

1

1

1

1

Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti

5

5

5

5

5

Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle)

1

1

1

1

1

Šautuve Rīgā, Klusā iela 12

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

240,2

235,42

247,98

247,98

247,98

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

342

328

345

345

345

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

5635

5250

5000

5000

5000

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

27

25

25

25

25

Kvalitātes rādītāji

Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas) (optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)

5

8

5

5

5

Uzlabojas klientu apmierinātība ar pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (%)

89

95

95

95

95

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.