Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus. / Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

15,5

20,0

Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars (%) no kopējā amatpersonu skaita

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

70,6

70,0

 

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 816 062

4 821 578

4 967 061

4 906 528

4 906 528

93,5

93,5

89,5

89,5

88,5

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

4 816 062

4 821 578

4 967 061

4 906 528

4 906 528

93,5

93,5

89,5

89,5

88,5

Citi ieguldījumi

Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām)

1

1

1

1

1

Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti

5

5

5

5

5

Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle)

1

1

1

1

1

Šautuve Rīgā, Klusā iela 12

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

226,49

232,78

235,42

235,42

235,42

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

360

328

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

7 246

4250

5250

5250

5250

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

26

25

25

25

25

Kvalitātes rādītāji

Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas) (optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)

6

8

8

5

5

Uzlabojas klientu apmierinātība ar pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (%)

95,2

95

95

95

95