Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus./ Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam  / Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

18,5

20,0

Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars (%) no kopējā amatpersonu skaita

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

67,3

70,0

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 383 891

4 815 019

4 821 578

4 823 492

4 823 492

91,0

93,5

93,5

93,5

93,5

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

4 383 891

4 815 019

4 821 578

4 823 492

4 823 492

91,0

93,5

93,5

93,5

93,5

Citi ieguldījumi

Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām)

1

1

1

1

1

Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti

5

5

5

5

5

Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle)

1

1

1

1

1

Šautuve Rīgā, Klusā iela 12

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

203,98

232,78

232,78

232,78

232,78

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

291

328

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

5038

4250

4250

4250

4250

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

25

25

25

25

25

Kvalitātes rādītāji

Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas) (optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)

8

8

8

8

5

Uzlabojas klientu apmierinātība ar pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (%)

95,2

92

95

95

95