Politikas mērķis: veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus / Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto amatpersonu īpatsvars no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

20,0

20,0

Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars (% no kopējā amatpersonu skaita)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

62,1

70,0

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 882 730

5 315 928

4 815 019

4 815 019

4 816 937

83,5

91,5

93,5

93,5

93,5

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

3 882 730

5 315 928

4 815 019

4 815 019

4 816 937

83,5

91,5

93,5

93,5

93,5

Citi ieguldījumi

Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām) (skaits)

-

1

1

1

1

Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti (skaits)

5

5

5

5

5

Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle) (skaits)

1

1

1

1

1

Šautuve Rīgā, Klijānu ielā 4 (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

-

-

232,78

232,78

232,78

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

-

-

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)*

5446

4250

4250

4250

4250

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)*

27

25

25

25

25

Kvalitātes rādītāji

Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas) (optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)

20

10

8

8

5

Klientu apmierinātība ar pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (%)

-

90

92

95

95

*Precizēts nosaukums ar 2017.gadu