Darbības mērķis: izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

11779157

14981180

15183999

37816559

40435947

-

-

-

-

-

43.00.00 Satversmes aizsardzība

11776143

14925317

15180113

37812673

40435947

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

-

51977

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

3014

3886

3886

3886

-

-

-

-

-

-