Darbības mērķis: izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 507 932

13 096 467

11 691 373

11 491 018

11 493 469

-

-

-

-

-

43.00.00 Satversmes aizsardzība

8 504 722

13 092 581

11 687 487

11 487 132

11 489 583

-

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

3 210

3 886

3 886

3 886

3 886

-

-

-

-

-