Darbības mērķis: izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

15 914 314

38 203 502

43 883 182

21 106 156

15 325 761

-

-

-

-

-

43.00.00  Satversmes aizsardzība

15 914 039

38 199 616

43 880 874

21 102 993

15 322 592

-

-

-

-

-

70.09.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

275

3 886

2 308

3 163

3 169

-

-

-

-

-