Politikas mērķis: īstenot nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem / Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 206 846

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1

1

1

10.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds

3 206 846

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars  no kopējo saņemto priekšlikumu skaita (%)

50,0

100

100

100

100