Politikas mērķis: nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam / Fiskālās disciplīnas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2016)

Vidējā termiņā budžets nenovirzās no likumā noteiktā mērķa (% no IKP)

Fiskālās disciplīnas likums, 11.pants

0,5

0,5

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

105 840

205 171

194 745

194 745

194 745

2

4

4

4

4

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

105 840

205 171

194 745

194 745

194 745

2

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes un darba grupu sēdes (skaits)

8

8

8

8

8

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

-

2

2

2

2

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības zināšanas par budžeta disciplīnu (% no aptaujāto cilvēku skaita)

-

-

25

30

33