1. Pasākumu plāns 2010.-2013.gadam
  2. 01.10.2010. Konference "Ēnu ekonomika ekonomiskās krīzes apstākļos"
  3. 11.05.2011. LTRK organizētā darba konferece „Ēnu ekonomika Latvijā: Kā iedegt gaismu?”

1. Pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam

2017.gada 12.jūlija Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē izskatītais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam un tajā iekļauto uzdevumu izpildes progress

2017.gada 16.februārī Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē izskatītais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam un tajā iekļauto uzdevumu izpildes progress

2016.gada 10.jūnija Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē apstiprināts Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam.

2011.gada 15.decembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.659 par pasākuma plāna aktualizēšanu - Aktualizētais Pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai

2011.gada 15.jūnijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.242 par pasākumu plāna aktualizēšanu - Aktualizētais Pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai.

2011.gada 17.martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.155 par pasākumu plāna aktualizēšanu - Pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai.

2010.gada 10.augustā Ministru Kabinets apstiprināja Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam.  Plānā galējā variantā ietverta 61 aktivitāte, kuras īstenošanas uzlabos situāciju ēnu ekonomikas jomā Latvijā. Pielikumā pievienotas tās aktivitātes, kuras neguva atbalstu.

Šajā tabulā apkopota informācija par paveikto ēnu ekonomikas plāna ieviešanā līdz 2014.gada 2.jūnijam.

Pirmreizēja ieskata gūšanai par pasākumu plānu iesakām iepazīties ar prezentāciju.

SIA "Baltijas Konsultācijas" sagatavoja pasākumu plāna novērtējumu, apskatot arī citu valstu pieredzi un apkopojot informāciju par labās prakses piemēriem citās valstīs.

2. Konference "Ēnu ekonomika ekonomiskās krīzes apstākļos"

Finanšu ministrija 2010.gada 1.oktobrī viesnīcas „Monika” zālē „Glory” organizēja konferenci „Ēnu ekonomika ekonomiskās krīzes apstākļos”. Tās ietvaros tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar ēnu ekonomikas apjoma noteikšanu, tās cēloņiem, to veicinošajiem un ierobežojošajiem faktoriem, prezentēts Ministru kabinetā apstiprinātais ēnu ekonomikas apkarošanas plāns un notiks diskusija par praktiski veicamajiem pasākumiem ēnu ekonomikas ierobežošanai.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, konferenci atklājot, uzsvēra ēnu ekonomikas potenciālu budžeta konsolidācijā un aicināja klātesošos augstskolu mācībspēkus, uzņēmējus un sociālos partnerus uz aktīvu līdzdalību diskusijās, lai nonāktu pie jaunām atziņām un praktiskiem rīcības virzieniem ēnu ekonomikas samazināšanā.

Konferencē piedalījās vadošie ēnu ekonomikas eksperti pasaulē DDr.h.c. Friedrich Schneider un Dr. Andreas Buehn, kā arī Lietuvas un Igaunijas kolēģi.

3. Darba konference „Ēnu ekonomika Latvijā: Kā iedegt gaismu?”