ES fondi logo

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību no Eiropas Savienības (ES), ir ES struktūrfondi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), un Kohēzijas fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija (ES fondu vadošā iestāde).

Fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot darbavietas.

Vairāk par ES fondu finansējumu Latvijā un ES fondu atbalstītajiem projektiem var uzzināt Finanšu ministrijas administrētajā mājaslapā www.esfondi.lv.