Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Norit darbs pie normatīvo aktu grozījumu izstrādes transfertcenu jomā, tādēļ tiek lūgts iesaistīto pušu viedoklis.
Dokumenta mērķgrupas Iesaistītās puses, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji.
Dokumenti Vēstule
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Viedokli var sniegt jebkura ieinteresētā persona arī gadījumā, ja šī vēstule tai nebija nosūtīta. Viedokli sūtīt Finanšu ministrijai, atsaucoties uz šo vēstuli.
Atbildīgā amatpersona J.Salmiņa, VSV nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos