Jaunumi Nodokļi SDI konts

Sākot ar ceturtdienu, 6. oktobri, saimnieciskās darbības veicējiem – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem pieejams saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts). Kā pirmā šo kontu piedāvā Industra Bank. SDI konts ir paredzēts kā vienkāršots nodokļu samaksas risinājums mazajiem uzņēmējiem – fiziskajām personām jeb pašnodarbinātajiem MUN maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, lai atvieglotu to nodokļu norēķinus. 

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “SDI konts ir labs veids, kā pašnodarbinātajiem, kas nodarbojas ar savu biznesu, ērti un efektīvi veikt nodokļu norēķinus. Tas atvieglos dzīvi mazajiem uzņēmējiem, un aicinu arī citus maksājumu pakalpojumu sniedzējus uzsākt piedāvāt šo risinājumu.”

SDI konta ieviešanas mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātajiem būt sociāli nodrošinātiem, sakārtot savas attiecības ar valsti nodokļu nomaksas jomā, vienlaikus atvieglojot viņu dzīvi. SDI konts ir paredzēts, lai aprēķinātu, ieturētu un uzskaitītu nodokļa maksājumus no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ieņēmumiem un automātiski pārskaitītu šos nodokļu maksājumus vienotajā nodokļu kontā.

“SDI  konta ieviešana ir ļoti gaidīts notikums, kas var būtiski atvieglot daudzu saimnieciskās darbības veicēju ikdienu, neatkarīgi no nozares, kurā saimnieciskās darbības veicējs darbojas. Zinu, ka šī konta ieviešanu gaida arī daudzi radošajās industrijās strādājošie, kam šāda veida ieņēmumi nav regulāri, tāpēc tiem nav izdevīgi dibināt uzņēmumus vai algot grāmatvežus. Atver kontu, strādā un esi drošs, ka esi nokārtojis savas saistības ar valsti! Būtiski ir zināt arī to, ka 80% no šādā veidā nomaksātajiem nodokļiem tiek aprēķināti kā sociālās iemaksas,” uzsver finanšu ministra padomnieks Guntars Račs.

Izmantojot šo risinājumu, tiem MUN maksātājiem, kas izvēlēsies izmantot SDI kontu, vairs nebūs jāiesniedz MUN deklarācija, kā arī pašiem vairs nebūs jāaprēķina maksājamā nodokļa summa un jāveic nodokļa samaksa. To aprēķinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un kredītiestāde automātiski ieskaitīs vienotajā nodokļu kontā.

Atbilstoši esošajam regulējumam šādu pakalpojumu brīvprātīgi var piedāvāt jebkura kredītiestāde vai Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts kredītiestādes filiāle Latvijā vai arī Latvijā licencētā maksājumu iestāde, vai Latvijā licencētā elektroniskās naudas iestāde, vai ES dalībvalstī licencēto šo iestāžu filiāle Latvijā. SDI pakalpojuma sniedzējam jābūt spējīgam nodrošināt datu apmaiņu ar VID elektroniski tiešsaistes režīmā atbilstoši VID publicētajai datu apmaiņas struktūrai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja katalogā.

Lai kredītiestādes iesaistītos vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma īstenošanā, tika rasts risinājums izmaksu kompensācijai – tiesības samazināt budžetā maksājamo finanšu stabilitātes nodevas par 2021. gadu summu, samazinot to par minētā konta ieviešanas faktisko izdevumu summu, bet nepārsniedzot 50 000 eiro.  Šāds risinājums tika iekļauts Finanšu stabilitātes nodevas likumā. Sākotnēji bija plānots šādu kompensējošo mehānismu piemērot kredītiestādēm, kas līdz 2022. gada 1. janvārim būtu ieviesušas SDI kontu. Tā kā līdz minētajam termiņam neviena kredītiestāde nepiedāvāja šādu pakalpojumu, bet bija izrādīta iniciatīva tomēr to piedāvāt 2022. gadā, Saeima šā gada 29. septembrī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Finanšu stabilitātes nodevas likumā, kas paredz pagarināt risinājuma ieviešanas termiņu kompensācijas saņemšanai, proti, SDI pakalpojums ir jāievieš/jāpiedāvā līdz 2022. gada 1. decembrim.

Ja vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma – SDI konta piemērošana MUN maksātājiem izrādīsies efektīva un pieprasīta, varētu tikt izvērtēta iespēja minēto nodokļa samaksas risinājumu attiecināt arī uz citiem vienkāršotajiem nodokļu režīmiem.

 

Infografika ar tekstu