#Budžets2023 Jaunumi Pašvaldības

Visām pašvaldībām 2023. gadā tiek plānots izlīdzināto ieņēmumu pieaugums vidēji 15,2% apmērā, salīdzinot ar 2022. gadam plānoto. 2023. gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšana ir aprēķināta pēc spēkā esošā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma. Savukārt Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ir paredzēts sagatavot izmaiņas esošajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā.

Valdība apņēmusies veicināt pašvaldību atbildību un ieinteresētību savas teritorijas attīstībā, tai skaitā uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstības jomā. Paredzēts fiskāli atbildīgi nodrošināt stabilu reģionāli līdzsvarotu finanšu resursu pieejamību pašvaldībām, radot līdzvērtīgus priekšnosacījumus to funkciju īstenošanai un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Tāpat plānots sagatavot izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā.

Finanšu ministrija sagatavos priekšlikumus izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un sāks diskusijas ar ieinteresētajiem sadarbības partneriem.

Pašreizējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins ir apstiprināts ar finanšu ministra rīkojumu “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam”. Izlīdzināšanas aprēķins pieejams Finanšu ministrijas mājaslapā.