Dokumenta veids

Tiesību akts - likumprojekts.

Aprites stadija

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts sagatavots, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 23. oktobra rīkojuma Nr. 553 “Par konceptuālo ziņojumu “Par 3. pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”” (prot. Nr. 49 41) 5. punktā doto uzdevumu, nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim ar dienesta pakāpi un amatpersonai, kura veic operatīvo darbību, tiesības uz izdienas pensiju.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

 

Dokumenti

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Sanita Sirmā, Valsts ieņēmumu dienesta Personālvadības pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja.
e-pasts: sanita.sirma@vid.gov.lv; tel.: 67122618