Nr.

Maksas pakalpojumi

MK Noteikumu
Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība

Pielikums Nr.1  “Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins”
Pielikums Nr.2  “Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”

333

03.05.2011

 

Nr.1

Nr.2