1. Azartspēļu un izložu likums

2. Preču un pakalpojumu loteriju likums

Informācija par normatīvajiem aktiem saistībā ar azartspēļu izložu nodokli un valsts nodevām pieejama Nodokļu politikas sadaļā Azartspēļu un izložu nodoklis