2019.gada 25.septembra FM un LPS sarunās tika panākta vienošanās, ka IIN prognozes procentuālais sadalījums paliek nemainīgs: 80% pašvaldību budžetiem, 20% - valsts budžetam.

2020.gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 184,54 milj. euro apmērā, tai skaitā:

  1. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 35,82 milj. euro apmērā;
  2. Speciālā dotācija 148,06 milj. euro apmērā, kura tiek pievienota pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
  3. Dotācija 0,66 milj. euro apmērā par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1 janvārim.