2021. gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 199,35 milj. euro apmērā, tai skaitā:

1.Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 35,82 milj. euro apmērā;

2.Speciālā dotācija 162,87 milj. euro apmērā, kura tiek pievienota pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;

3.Dotācija 0,66 milj. euro apmērā par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1 janvārim.