Saskaņā ar Preču un pakalpojumu likumu:

  • preču loterija – spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu;
  • pakalpojumu loterija – spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu.

Lai drīkstētu organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, saskaņā ar Preču un pakalpojumu likuma 3.pantu, komersantam Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāsaņem loterijas atļauja.

Lai saņemtu loterijas atļauju, komersants iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Informācija par minēto iesniegumu, pievienotajiem dokumentiem, kā arī loterijas atļaujas saņemšanu, loteriju ierobežojumiem un citiem nosacījumiem ir pieejama Preču un pakalpojumu likumā.

Latvijā kontroli un uzraudzību par to, kā loterijas atļaujas saņēmējs ievēro Preču un pakalpojumu likumu, citus normatīvos aktus un preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus veic Finanšu ministrijas padotības iestāde – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.