Iekšējiem auditoriem, veicot sistēmas analīzi iekšējā audita plānošanā, ir jāizvērtē piedāvātās programmas un jāprecizē kontroles, kuras ir atšķirīgas dažādās iestādēs.

    • (tiks papildināta ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas novērtēšanas sadaļu)

    Konsultācijas

    Jautājumu un komentāru gadījumā lūdzam sazināties ar Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļu, tālr.: 67095579 vai 67083856, e-pasts: iad@fm.gov.lv.