Darbinieki

Mārīte Krišāne portretfoto

Mārīte Krišāne

Departamenta direktore
marite.krisane [at] fm.gov.lv

Santa Roziņa

Personālvadības partnere
santa.rozina [at] fm.gov.lv

Antra Matuzele

Personālvadības partnere
antra.matuzele [at] fm.gov.lv

Gunta Dukure

Vecākā personāla speciāliste
gunta.dukure [at] fm.gov.lv

Linda Katlapa

Vecākā personāla speciāliste
linda.katlapa [at] fm.gov.lv

Signe Ulpke

Vecākā personāla speciāliste
signe.ulpke [at] fm.gov.lv