Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 19.12.2019. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1236).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Izstrādes nepieciešamības pamatojums: 1. Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojuma Nr.245 “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021. gadam” apstiprinātajās Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021. gadam ietvertais 1.1.4.uzdevums. 2. Valsts kontroles finanšu revīzijas ziņojums par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem Nr.2.4.1-35/2017. 3. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Nr: 367/Lp13). 4. Finanšu ministrijas iniciatīva.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 31.03.2020.
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona A.Kaļāne, Tiešo nodokļu departamenta direktore.