Mēnešalga:
1157 līdz 1460 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz:

 

Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākā/-ās inspektora/-es amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 28.1. saimē, II līmenī, 9. mēnešalgu grupā.

Administratīvo sodu departamenta darbība ir saistīta ar personu saukšanu pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;
 • piemērot administratīvos sodus, organizēt dokumentu apriti un nodrošināt saraksti saistībā ar iesniegtajiem iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • precizitāte, spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • teicama latviešu valodas prasme;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana, spēja plānot un organizēt, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība;
 • izpratne par administratīvā pārkāpuma procesu un publisko iepirkumu tiesisko regulējumu;
 • profesionālā pieredze, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas, un darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi publisko iepirkumu jomā;
 • elastīgu un attālinātu darba laiku;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu;
 • stabilu atalgojumu, bruto darba algu no 1157 euro līdz 1460 euro (atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam).

Piesakoties konkursā, Tev jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 • dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
 • pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2023. gada 16. martam uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28611328.

 

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Iepirkumu uzraudzības birojs, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

Pretendentiem jāpiesakās līdz