Mēnešalga:
1399 līdz 1673 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, mācīties, papildināt jau iegūto un iegūt jaunu un nozīmīgu pieredzi publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz:

 

Tiesību aktu piemērošanas departamenta jurista(-es) amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 36. saimē, IV līmenī, 10. mēnešalgu grupā.

Tiesību aktu piemērošanas departamenta darbība saistīta ar metodiskā atbalsta sniegšanu pasūtītājiem un piegādātājiem, nodrošinot konsultācijas, vadlīniju un ieteikumu izstrādāšanu, mācību organizēšanu, kā arī ar priekšlikumu izstrādāšanu un normatīvo aktu projektu izstrādei publisko iepirkumu jomā.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- departamenta kompetences ietvaros sniegt metodisko palīdzību un konsultācijas pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, preču piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, būvdarbu veicējiem;

- pārstāvēt Biroju dažādās darba grupās, kā arī nepieciešamības gadījumā organizēt darba grupas saistībā ar PIL un SPSIL piemērošanas problēmjautājumiem;

- veikt ES Tiesas lēmumu publisko iepirkumu jomā analīzi un gatavot informatīvos materiālus par tiem.

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • labas komunikācijas prasmes, orientācija uz attīstību un spēja plānot un organizēt;
 • teicama latviešu valodas prasme un angļu valodas zināšanas atbilstoši B2 līmenim;
 • darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un izpratne par publisko iepirkumu tiesisko regulējumu.

Mēs piedāvājam:

 • iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi publisko iepirkumu jomā;
 • elastīgu darba laiku un attālināto darbu;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu;
 • stabilu atalgojumu, bruto darba algu no 1399 euro līdz 1673 euro (atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam).

 

Piesakoties konkursā, Tev jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 • dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
 • pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2023. gada 20. martam uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28611328.

 

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Iepirkumu uzraudzības birojs, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

Pretendentiem jāpiesakās līdz