Politikas mērķis: nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā / Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2022)

Televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem  visā  valsts  teritorijā   no  iedzīvotāju kopskaita (%)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018. – 2022. gadam

99,8

99,8

Valdības rīcības plāns

165.1., 166.3., 167.2., 169.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

33 280 564

39 874 332

3 737 708

3 703 700

3 703 700

21

21

21

21

21

01.00.00  Nozares vadība

794 957

932 498

1 614 858

1 580 850

1 580 850

21

21

21

21

21

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

9 650 899

12 055 951

-

-

-

03.00.00 Televīzija

16 996 403

23 707 480

-

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

1 015 607

1 378 403

-

-

-

05.00.00 Galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana

1 727 898

1 800 000

2 122 850

2 122 850

2 122 850

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

3 094 800

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana (skaits)

25

9

10

9

9

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

7

5

-

-

-

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

-

-

5

5

5

Monitoringa departamenta analizētās raidstundas (skaits)

-

14 000

14 000

10 000

14 000

Monitoringa departamenta veiktās kabeļoperatoru pārbaudes, audio un audiovizuālā satura pārbaudes (skaits)

-

110

130

150

160

Monitoringa departamenta veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē (skaits)

-

30

70

80

90