Politikas mērķis: vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu publiskās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stratēģija 2014.-2016.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas atzinuši, ka ir gatavi dot kukuli valsts amatpersonai, lai atrisinātu savas problēmas publiskas personas institūcijās (% no aptaujātajiem)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

22,2

20,0

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 893 021

4 932 713

4 877 735

4 877 735

4 877 735

150

150

150

150

150

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

4 470 301

4 870 573

4 824 595

4 824 595

4 824 595

 150

 150

 150

 150

 150

02.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

305

53 140

53 140

53 140

53 140

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

422 414

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

56

60

60

60

60

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

14

15

15

15

15

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

36

20

20

20

20

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

285

300

300

300

300

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

127

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100” nozīmē “korupcijas nav”)

55

57

56

58

59