Darbības mērķis: nodrošināt pastāvīgu likumības ievērošanas uzraudzību un reaģēšanu uz likuma pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā / Prokuratūras likums

 

 

2016. gads
(izpilde)

2017. gada
plāns

2018. gada
plāns

2019. gada
plāns

2020. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopāeuro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

22 533 409

23 956 440

26 938 104

27 147 870

31 638 996

859

890

890

890

895

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

22 533 409

23 939 787

26 921 451

27 131 217

31 622 343

859

890

890

890

895

70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

-

16 653

16 653

16 653

16 653

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Prokuroru uzraudzībā uzsāktie kriminālprocesi (skaits)

46 552

49 000

49 000

49 000

49 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

13 468

15 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

12 693

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

10 022

9 500

9 500

9 500

9 500