Darbības mērķis: nodrošināt pastāvīgu likumības ievērošanas uzraudzību un reaģēšanu uz likuma pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā / Prokuratūras likums

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

24 817 124

22 574 152

23 956 440

26 266 650

28 645 643

858

895

890

890

890

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

22 478 776

22 557 706

23 939 787

26 249 997

28 645 643

858

895

890

890

890

70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

9 298

16 446

16 653

16 653

-

-

-

-

-

-

62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)”

2 263 014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.05.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai”

639

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00“ Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībās padomē nodrošināšana 2015.gadā”

65 397

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Prokuroru uzraudzībā uzsāktie kriminālprocesi (skaits)

48 962

49 000

49 000

49 000

49 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

13 673

16 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

12 238

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

9 826

9 500

9 500

9 500

9 500