Politikas mērķis:

Atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu / Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild “nekur” (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam  

71,5

(2019)

70,0

(2024)

Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās – nevalstiskajām organizācijām/arodbiedrībām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam  

37,6/37,1

(2018)

39,3/43,3

(2024)

Subjektīvā diskriminācijas pieredze (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam  

7,4

(2015)

7,2

(2024)

Remigranti (skaits)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam  

4 852

(2018)

6 000

(2024)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 99., 134, 159., 164. un 165.punkts

 

 

2019. gada     (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 853 695

11 173 422

13 052 773

9 316 992

4 955 262

28,3

33,0

33,1

29,3

25,0

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

725 355

1 457 278

1 517 992

1 554 420

1 564 420

15,0

21,4

21,4

21,4

21,4

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

750 813

1  200 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

1,5

-

-

-

-

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

361 885

389 687

389 687

389 687

389 687

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

781 618

-

1 451 155

1 001 155

1 001 155

1,6

-

2,1

2,1

2,1

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

1 033 101

989 801

917 469

644 535

-

4,3

4,6

4,3

4,3

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

7 200 923

7 136 656

7 276 470

3 727 195

-

4,5

5,5

3,8

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā (skaits)

-

-

208

230

235

Izsniegtas “Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte”” (skaits)

-

-

34 000

35 000

35 000

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

200

200

500

500

500

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

559 592

603 060

620 740

450 280

-

Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļu vai alternatīvo statusu, kuras ir saņēmušas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu (skaits)

140

390

390

390

-