Darbības mērķis: Likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 187 528

3 620 602

3 502 831

501 000

863 261

21

21

21

21

21

01.00.00 Vispārējā vadība

476 976

488 522

501 000

501 000

501 000

21

21

21

21

21

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

-

3 132 080

-

-

-

-

-

-

-

-

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

710 553

-

-

-

362 261

-

-

-

-

-

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

-

-

3 001 831

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Organizētās vēlēšanas  (skaits)

1

1

1

-

1

Parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi (skaits)

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

Darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļi (skaits)

7 525

7 917

7 711

238

7525

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

1

3

3

-

3

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

8

10

10

-

10

Sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presei un sociālajiem tīkliem (skaits)

452

479

480

138

450