Darbības mērķis:
likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 577 467

1 113 195

1 820 194

4 075 649

1 134 404

21

21

21

21

21

01.00.00 Vispārējā vadība

508 550

1 113 195

950 104

952 904

1 134 404

21

21

21

21

21

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

-

-

-

3 122 745

-

-

-

-

-

-

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

-

-

870 090

-

-

-

-

-

-

-

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

2 936 868

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

132 049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Organizētās vēlēšanas  (skaits)

1

-

1

1

-

Parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi (skaits)

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

Darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļi (skaits)

6 443

238

6 404

7 800

84

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

0,1

-

3

3

-

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

28

-

10

10

-

Sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presei un sociālajiem tīkliem (skaits)

416

138

420

480

420