Politikas mērķis: Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā / Ministru kabineta 2018. gada 18.decembra noteikumi Nr. 823 "Valsts drošības dienesta nolikums"

Valdības rīcības plāns: 191.6.

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

16 845 390

18 783 095

18 436 690

17 997 348

17 376 770

-

-

-

-

-

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

16 677 036

18 695 355

17 586 770

17 586 770

17 376 770

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

849 920

410 578

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

88 856

87 740

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

79 498

-

-

-

-

-

-

-

-

-