Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtīb (2020)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

70,0

79,6

72

80

Valdības rīcības plāns

146., 148.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

4 378 136

4 617 191

4744 877

4 652 969

4 652 969

234

234

234

234

234

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

805 925

775 282

772 809

797 145

797 145

77

77

77

77

77

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

3 333 496

3 603 194

3733 353

3 617 109

3 617 109

157

157

157

157

157

46.04.00 Veselības veicināšana

238 715

238 715

238 715

238 715

238 715

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Skolēnu īpatsvars (15g.v.), kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās, (%)1

15,0

14,0

-

-

15,0

Ikdienas smēķētāju īpatsvars (15-64 g.v.),(%) 2

26,2

-

26,0

-

25,5

Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15gadu vecumā, (%)1

12,9

14,0

-

-

12,0

15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā, (%)3

42,5

( 2015)

41,0

-

-

-

Absolūtā alkohola patēriņš uz 1 iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma, (absolūtā alkohola litri gadā)

13,2

12,0

13,2

13,1

13,0

Kvalitātes rādītājs

Iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu, (%)4

47

45,5

47

47,5

47,5

Piezīmes.

Datu avots: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi četros gados.

Datu avots: Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados.

3 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados.

Datu avots: Eurostat, EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums).