Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš litros uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju, neieskaitot tūristu absolūtā alkohola patēriņu (skaits)1

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

11,4

(2019)

10,4

(2024)

Pusaudžu (11, 13 un 15 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm vismaz stundu dienā (%)1

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

18,8

(2018)

20,0

(2024)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem) (gadi)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm) (gadi)

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

70,4

 

79,5

(2020)

71,7

 

80,4

(2024)

Valdības rīcības plāns

146., 148.

1Iekļauts jauns rādītājs pēc Pārresoru koordinācijas centra ieteikuma.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā,

t. sk.:

4 860 280

5 737 990

6 502 218

5 925 189

5 925 189

234,9

243

242

242

242

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

860 013

994 947

1 317 030

1 172 090

1 172 090

76,2

76

75

75

75

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

3 695 118

4 504 328

4 946 473

4 514 384

4 514 384

157

167

167

167

167

46.04.00 Veselības veicināšana

238 715

238 715

238 715

238 715

238 715

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums7

66 434

-

-

-

-

1,7

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās (%)1

-

-

-

15,8

-

Ikdienas smēķētāju (15-64 g.v.) īpatsvars (%)2

-

-

25,8

-

25,5

Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars (%)3

-

-

24,0

-

23,5

Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā (%)1

-

 

-

11,5

-

-

15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā (%)4

-

-

-

35,0

-

Absolūtā alkohola patēriņš gadā uz vienu iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma (litri)

12,6

13,1

 

12,4

12,2

12,1

Kvalitātes rādītājs

Iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu (%)5

49,76

47,5

47,5

47,8

48,0

Piezīmes.

1 Datu avots: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi četros gados, taču datu apkopojums par gala pētījumu dažkārt ir pieejams ar laika nobīdi.

2 Datu avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados.

3 Uzsāk plānot ar 2022. gadu. Datu avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados. No 2020. gada Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma vecuma grupa ir paplašināta un ir no 15 līdz 74 gadiem.

 4 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados,  taču datu apkopojums par gala pētījumu dažkārt ir pieejams ar laika nobīdi.

5 Datu avots: Eurostat, EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums).

6 CSP dati (Eurostat vēl nav publicējis).

7 Izdevumi, tai skaitā atlīdzībai 15 071 euro apmērā efektīva un noturīga epidemioloģiskā dienesta attīstīšanai (daļa no MK 20.10.2020. sēdes prot. Nr. 62 30.§ 2. punktā paredzētā finansējuma)