Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem /Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Potenciāli zaudētie mūža gadi1*

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

88 191

(2015)

75 023

(2023)

Valdības rīcības plāns

129., 130.

1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.

* Uzsāk plānot ar 2018.gadu.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

158 089 518

141 460 198

143 412 335

135 702 335

135 702 335

-

-

-

-

-

33.03.00 Kompensējamo medika­mentu un materiālu apmaksāšana

144 583 366

128 041 249

129 993 386

122 283 386

122 283 386

-

-

-

-

-

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

11 516 076

11 428 873

11 428 873

11 428 873

11 428 873

-

-

-

-

-

33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

1 990 076

1 990 076

1 990 076

1 990 076

1 990 076

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Aptieku pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu, (skaits)

258

258

258

258

258

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

80

165

130

130

130

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

686 257

674 086

687 568

701 319

701 319

Kvalitātes rādītājs

Farmakovigilances ziņojumi (skaits)

341

350

380

400

410